Marketing audit

Marketing audit

Een audit is een evaluatie van datgene dat je al gedaan hebt zodat je een overzicht hebt van wat goed werkt, maar ook van de mogelijke verbeterpunten. 

Zo kan je gericht jouw prioriteiten opstellen en deze meenemen in jouw stappenplan.

Tips, adviezen, succesverhalen en nieuws uit de “growth marketing” world
We wijzen je op onze privacyverklaring.

Een marketing scan bevordert:

Evalueer jouw marketing

Marketing audits laten zaakvoerders en marketing verantwoordelijken zien welke inspanningen succesvol zijn alsook de zwakkere schakels. Hierdoor kan je de nodige wijzigingen aanbrengen om jouw bedrijf te laten floreren.

Marketing maturiteitsscan

Deze scan brengt verschillende elementaire onderdelen in kaart zodat je weet wat de volgende stappen zijn om jouw marketing een niveau hoger te tillen.

Content audit

We evalueren de prestatie van elk stuk content zodat je weet wat bewaard, aangepast of verwijderd mag worden om betere prestaties te behalen.

Sociale media audit

We evalueren jouw sociale mediakanalen en de statistieken zodat je actiegericht jouw sociale aanwezigheid kan verbeteren.

SEO audit

We evalueren het vermogen van jouw website om in zoekmachines te scoren op drie pijlers: inhoudsgerichte, technische en competitieve SEO.

Google Analytics audit

80% van de Google Analytics en Tag Manager accounts zijn fout opgezet. We geven je inzicht wat je dient aan te passen om juistere en betere data te bekomen.

CRO audit

Vraag je je af waar kopers afvallen in het verkoopsproces? Via website en customer journey analyse krijg je adviezen om jouw conversies te verbeteren incl. mogelijke A/B testen.

Hoe werkt een marketing audit?

Discovery

We stellen heel wat vragen om meer inzicht te verwerven in jouw uitdagingen en verwachtingen.

Benadering

We onderzoeken jouw huidige status en verifiëren deze op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data.

Verslag

Het rapport geeft je een volledig beeld van jouw huidige status incl. de opportuniteiten en concrete verbeterpunten.

Volgende stappen naar "always-on" marketing

Buyer Journey

De kopersreis bestaat uit een reeks beslissingen verdeeld over de tijd en over meerdere contactpunten. Als je deze inzichten hebt, zet je bezoekers doeltreffender om in leads of klanten.

Data & Analyse

Accurate data geeft jou enorm veel inzichten zowel op strategisch niveau als zeer gedetailleerd. Zo kan je weten welke euro wat opbrengt, maar evengoed hoe bezoekers zich op jouw website gedragen. 

Content marketing

Boeiende en inspirerende content is de brug tussen jouw doelgroep en bedrijf. We bieden content op maat: van e-books, landing pagina’s, social media tot video en podcasts. Zo leg je de basis van jouw inbound marketing.

Laten we verder praten...

Wil je een bepaald domein of heel jouw marketing onder de loep nemen? Heb je net iets laten uitvoeren door iemand en wil je een onafhankelijke partij dit laten nakijken? Vraag je je af waar het beter kan?

Wij helpen jou graag verder.

Nog steeds legt marketing zich voornamelijk toe op lead generatie door middel van tijdelijke, vaak dure productcampagnes en promoties. Om groei te realiseren is het echter noodzakelijk dat bedrijven hun aanpak veranderen en hun marketing optimaliseren over de volledige klantcyclus heen, van awareness tot retentie.  

Google Tag Manager is vrij onbekend versus Google Analytics. Lees wat deze tools precies doen en wat hun mogelijkheden zijn.
ARTIKELEN

Marketing Growth Bites